Ben er op tijd bij!
Beperkte plek
per gemeente
4
6
3
0
Totaal beschikbare plekken
7000 huishoudens / 12 gemeentes
 • Asten 116
 • Best 224
 • Cranendonck 42
 • Deurne 284
 • Eindhoven 2563
 • Geldrop-Mierlo 451
 • Gemert-Bakel 111
 • Laarbeek 135
 • Someren 117
 • Son en Breugel 259
 • Valkenswaard 224
 • Waalre 104

De tellers per gemeente tonen het aantal beschikbare plekken. Kijk dus goed bij jouw gemeente of er nog plekken beschikbaar zijn. Is er geen plek meer in jouw gemeente? Dan kom je op de reservelijst.

Beschikbaar Geen plek meer Update 27/03/2019 | 15:52

Hoe werkt het?

STAP 1 Eenvoudig
aanmelden

 • Aanmelden kan eenvoudig online
 • Zowel de financiering als het plaatsen wordt voor je geregeld.
 • Na het aanmelden ontvang je een vrijblijvende aanbieding voor zonnepanelen.
 • Beperkt aantal plekken dus ben er op tijd bij!

Na het aanmelden wordt je situatie telefonisch besproken. Een zonnestroomadviseur stelt samen met jou een vrijblijvende maatwerkofferte op.

Ja, meld me aan

STAP 2 Plaatsen
zonnepanelen

 • De service provider maakt een afspraak om de aanbieding samen te bespreken.
 • Na akkoord worden de zonnepanelen geplaatst.
 • Je profiteert van 15 jaar garantie, service en onderhoud.
 • Na de installatie door één van onze erkende installateurs ben je verzekerd van een kwalitatief systeem en service indien nodig.

STAP 3 Direct
besparen

 • Bespaar direct vanaf de eerste maand omdat je meer bespaart dan de aflossing kost.
 • Na 15 jaar heb je de lening afbetaald, hierna profiteer je van gratis stroom.

Met de zonnepanelen zal je energierekening harder dalen dan je betaalt aan aflossing. Je gaat dus onmiddellijk besparen.

Samen duurzaam!

FLYER ONTVANGEN? Hang hem op als
poster achter je raam!

Vraag & antwoord

De Groene Zone Het lokale initiatief
van jouw gemeente

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom het regionale zonnepanelen project De Groene Zone? Volg ons dan op Facebook en houd onze tijdlijn in de gaten.

Hier plaatsen we korte updates met de laatste tellerstanden, extra informatie en nieuws uit de 12 gemeentes. Naar onze Facebook pagina.

De Groene Zone in het kort

Het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant in een notedop. Handig voor een globaal overzicht en om rustig terug te lezen.

Download presentatie

Vragen over het zonnepanelenproject

Wat houdt het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant in?

Duurzaam energie opwekken en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Twaalf van de eenentwintig gemeeneten in Zuidoost Brabant (Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Waalre) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Dit Zonnepanelenproject sluit hier naadloos bij aan.

Welke producten worden gehanteerd?

De Groene Zone maakt gebruik van het Solar Edge systeem.

Vragen over deelname aan het project

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Met de dakscan kun je zien of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Op de website vul je je adres in. Je ziet dan direct of je dak geschikt is en het geeft een eerste inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst zou kunnen worden.

Kan iedereen mee doen aan De Groene Zone?

Ja, de wijze waarop dit zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in de deelnemende gemeenten mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan De Groene Zone?

Dit is mogelijk voor de centrale aansluiting van de VVE. Als individuele bewoner kun je helaas niet mee doen. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat met dit project?

Je kunt je bestaande zonnepaneleninstallatie zonder meer uitbreiden via deelname aan hetDe Groene Zone. Dit alleen op de voorwaarde dat het een volledig zelfstandige nieuwe installatie betreft die volledig los van de huidige installatie functioneert.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

 • De lening wordt in één keer afgelost waardoor de inwoner vrijelijk over de zonnepaneleninstallatie kan beschikken en hij/zij deze evt. kan meenemen naar de nieuwe woning;
 • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Bij de aanbesteding van het project is aan de serviceprovider gevraagd een specificatie aan te leveren van de materialen en componenten (zoals zonnepanelen en de omvormer) die toegepast worden in het project. Vooraf hebben de gemeenten minimale eisen gesteld aan deze producten. De serviceprovider heeft in zijn inschrijving aangegeven met welke producten hij in het project zal werken en welke keuze je als deelnemer hebt.

Vragen over zonnepanelen

De overheid heeft het voornemen om de salderingsregeling in 2021 om te vormen tot een nieuwe regeling. Wat is hierover tot dusverre bekend?

Hierover heeft de minister van Economische zaken een brief naar de tweede kamer gestuurd. Samengevat is de inhoud van deze brief inzake de salderingsregeling het volgende:
De minister is voornemens om bij het vormgeven van de nieuwe regeling de gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar als uitgangspunt te nemen. Dit is ook het huidige niveau van de salderingsregeling. Hierbij de volgende aandachtspunten:

 • De nieuwe subsidieregeling start in 2021 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de zeven jaar ligt.
 • De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet.
 • De terugleversubsidie geldt vanaf 2021 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
 • Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie zal een terugverdientijd gehanteerd worden van gemiddeld circa zeven jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
 • Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er één loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen.

Is een slimme meter verplicht?

Het is niet verplicht is om een slimme meter te accepteren, wanneer de oude meter geschikt is voor teruglevering. Gezien de veranderingen die er aan komen (omvormen salderingsregeling in 2021) is het wel verstandig om te doen. Als later de netwerkbeheerder de slimme meter verplicht omruilt kan hij daar kosten voor in rekening brengen. Overigens mag u het op afstand aflezen van de slimme meter weigeren, als u bezorgd bent over de privacy.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

Veruit de meeste soorten daken kunnen in het kader van dit project worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij je in een monumentaal pand woont of je woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met je eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die je opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wek je meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan lever je de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heb je meer elektriciteit nodig dan je opwekt? Dan levert je energieleverancier je de elektriciteit die je nog extra nodig hebt.

Hoe werkt het ‘salderen’ van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan je meterkast wordt het overschot automatisch teruggeleverd aan het electrichteitsnetwerk. Het tekort wordt automatisch aangevuld door dit elektriciteitsnetwerk. Aan het einde van jaar wordt de balans opgemaakt.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

Vragen over de financiering en het contract

Een financieel voordeel is al vanaf de eerste maand van deelname aan het Zonnepanelenproject mogelijk. Hoe kan dit?

Dit komt doordat de maandelijkse aflossing van de lening namelijk lager is dan de besparing op je huidige maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar is de lening volledig afgelost, je kunt daarna nog minimaal zo’n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. De daadwerkelijke kostenbesparing die je behaalt, wordt mede bepaald door het maatwerkadvies en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Zonnepanelenproject?

Nee, dit is niet als zodanig verplicht. Je kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen (boetevrij).

Is er bij het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant ook sprake van een eventuele BTW teruggave?

BTW teruggave is binnen dit project mogelijk. De deelnemer wordt hierbij ontzorgd en begeleid door de Service Provider zodat de eigen inspanning hiervoor zeer gering is. Als je de terugontvangen BTW direct wilt inzetten voor de aflossing op de lening, dan kan dat zonder meer.

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

Inwoners die deelnemen aan het project ondertekenen een contract dat betrekking heeft op zowel de lening als de levering van de zonnepanelen?

Ja, beide aspecten zijn geïntegreerd in één contract.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen.

Wat is het verschil en voordeel van het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant ten opzichte van de bestaande regelingen zoals duurzaamheidsleningen?

Het Zonnepanelenproject biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.

Hoe lang duurt het voordat het termijnbedrag van de voorschotnota door de Energieleverancier kan worden aangepast?

De opname van de installatie in het “energie-leveren register” duurt circa 2 maanden. Hierdoor kan de verlaging van het termijnmaandbedrag bij een energieleverancier pas na deze 2 maanden worden doorgevoerd. De aanvraag van deze verlaging van het termijnbedrag dient door de deelnemer zelf plaats te vinden.

Het teveel betaalde bedrag van deze eerste twee maanden wordt dan in de jaarafrekening verdisconteerd. Hierdoor zal vanaf het moment dat het zonnestroomsysteem gaat produceren onmiddellijk een besparing ontstaan, dit ondanks het ongewijzigde termijnbedrag gedurende de eerste twee maanden.

Voor verdere vragen

Er staat een team van zonnestroomadviseurs klaar om al jouw vragen te beantwoorden. De Groene Zone is telefonisch bereikbaar via 085 782 00 59 op maandag en donderdag van 09:00 - 20:30uur en dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 - 17:30uur. Tevens kun je vragen stellen via info@degroenezone.nl.