In totaal 44.470 panelen Succesvol geplaatste installaties
3
7
4
6

Informatieavonden & online vragenuurtjes

Wil je meer informatie over De Groene Zone? Kom dan naar een online informatieavond of bekijk deze video. Heb je verder nog vragen? Meld je aan voor één van de online vragenuurtjes of neem contact met ons op via info@degroenezone.nl.

Vraag & antwoord

De Groene Zone Het lokale initiatief
van jouw gemeente

Vragen over het zonnepanelenproject

Wat houdt De Groene Zone in?

Duurzaam energie opwekken en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema's. Twaalf van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant (Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Waalre) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. Wij doen dit door onze inwoners te faciliteren in het overstappen naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. De Groene Zone is een project dat naadloos op deze doelen aansluit.

Welke producten worden er gebruikt?

Zowel de zonnepanelen als de omvormers van De Groene Zone zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Zonnepanelen: LONGI Solar 360 Wp All Black
LONGi Solar is wereldleider in productie van monokristallijn zonnepanelen. LONGi Solar produceert zijn eigen zonnecellen en is al vele jaren actief in de solar branche.

Omvormer: SolarEdge
SolarEdge is de marktleider in het optimizer segment. Het omvormersysteem van SolarEdge bestaat uit een omvormer en een reeks optimizers. De optimizers zorgen voor een optimale opbrengst voor ieder afzonderlijke paneel. Schaduw of vervuiling op één of meerdere panelen heeft dus geen effect op de andere panelen. Dit parallel systeem is ook geschikt indien je op meerdere dakvlakken zonnepanelen wil.

Omvormer: GroWatt
Growatt is een toonaangevende fabrikant en heeft zich gespecialiseerd in serieel geschakelde omvormers. Dit systeem werkt het beste voor daken met weinig tot geen schaduw.

Wat valt er onder de garantie regeling?

Jouw gemeente neemt gedurende 15 jaar de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van jouw zonnepanelen. Om dit te kunnen garanderen heeft De Groene Zone garantiebepalingen vastgelegd die de Serviceprovider de volledige looptijd van de lening uitvoert. Deze garantiebepalingen omvatten:

 • Bij een storing, die effect heeft op het functioneren van het zonnestroomsysteem, direct een alarmmelding per SMS en e-mail
 • Snelle hulp en storingsanalyse door onze servicemedewerker
 • Geen voorrij- en montagekosten voor het oplossen van een storing
 • Geen (transport)kosten voor nieuwe onderdelen
 • Bij verminderde opbrengst worden de zonnepanelen gereinigd
 • 15 jaar garantie op de berekende opbrengst in kWh. Rekening houdend met een maximale degradatie van de panelen van 0.8% per jaar.

Na de periode van 15 jaar kan je ervoor kiezen om het onderhoudscontract te verlengen.

Vragen over deelname aan het project

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

De ligging en de staat van je dak bepalen of zonnepanelen voor jouw dak geschikt zijn. Op basis van satellietbeelden en de informatie die je ons beschikbaar stelt over je woning, beoordelen onze adviseurs jouw situatie. Mochten er toch nog twijfels bestaan, dan wordt een schouw ter plaatse uitgevoerd.

Kan iedereen mee doen aan De Groene Zone?

Ja, de wijze waarop dit zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in de deelnemende gemeenten mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan De Groene Zone?

Dit is mogelijk voor de centrale aansluiting van de VVE. Als individuele bewoner kun je helaas niet mee doen. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Let op: de belastingwetgeving rondom BTW teruggave is veranderd. We adviseren VVE's om contact op te nemen met de eigen financieel adviseur.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat?

Ja, dat kan. Een tweede installatie kan echter gevolgen hebben voor de BTW aftrek. Is de tweede installatie in hetzelfde jaar geplaatst? Dan kun je de BTW van je tweede installatie terug krijgen. Anders kan dit helaas niet. Verder is BTW aftrek alleen mogelijk bij een installatie tot 10.000 kWh.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

 • De lening wordt in één keer afgelost.
 • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Het type zonnepaneel kan je niet kiezen aangezien wij met één type werken. Wij hebben een selectie voor je gemaakt, kijkend naar de kwaliteit en prijs van de producten. De keuze van de omvormer wordt in overleg met onze adviseurs gemaakt op basis van jouw persoonlijke situatie.

Vragen over zonnepanelen

Aanbrengen van bekabeling tussen de omvormer van de PV-installatie en de meterkast.

Indien er geen loze leiding of koof beschikbaar is en het kabeltracé door omstandigheden niet buitenom kan lopen, moet de kabel door verdiepingsvloeren heen geleid worden. Het geniet de voorkeur dat de deelnemer hiervoor zelf zorgdraagt. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan er een doorvoer door de verdiepingsvloer gerealiseerd worden. In de meeste gevallen zal de elektricien hiervoor door de (beton)vloer moeten boren. Dit gebeurt bij voorkeur op die plekken waar de kabels zo min mogelijk in het zicht liggen. Indien de monteur aangeeft dat het risico op het beschadigen van leidingen en kabels niet geheel uitgesloten kan worden, omdat de situatie ter plekke zeer onoverzichtelijk is, wordt de deelnemer hierop geattendeerd. Er zal dan alsnog een ander kabeltracé gekozen moeten worden.

Is een slimme meter verplicht?

Het is niet verplicht is om een slimme meter te accepteren, wanneer de oude meter geschikt is voor teruglevering. Gezien de veranderingen die er aan komen (omvormen salderingsregeling in 2021) is het wel verstandig om te doen. Als later de netwerkbeheerder de slimme meter verplicht omruilt kan hij daar kosten voor in rekening brengen. Overigens mag u het op afstand aflezen van de slimme meter weigeren, als u bezorgd bent over de privacy.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel 'photovoltaïsche panelen'.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

Veruit de meeste soorten daken kunnen in het kader van dit project worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij je in een monumentaal pand woont of je woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met je eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die je opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wek je meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan lever je de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heb je meer elektriciteit nodig dan je opwekt? Dan levert je energieleverancier je de elektriciteit die je nog extra nodig hebt.

Hoe werkt 'salderen' van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan je meterkast wordt het overschot automatisch terug-geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het tekort wordt automatisch aangevuld door dit elektriciteitsnetwerk. Aan het einde van jaar wordt de balans opgemaakt.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overwogen wordt om deze salderingsregeling voor zonnepanelen aan te passen. Deze aanpassing houdt in dat de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd blijft en daarna in gelijke stappen wordt afgebouwd binnen een periode van 8 jaar.

In de huidige salderingsregeling krijgen huishoudens en bedrijven voor de stroom die zij aan het net leveren de volledige kosten terug die zij ook betalen voor stroom. Dat betekent zowel de kale elektriciteitsprijs als de (energie)belasting die daarover geheven wordt. In de afbouwperiode wordt het deel (energie)belasting die men terugkrijgt stapsgewijs afgebouwd. Uiteindelijk krijgt men in 2031 enkel nog de elektriciteitsprijs terug voor stroom die wordt terug geleverd.

Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zal hierdoor het jaarlijks voordeel vanaf 2023 afnemen ten opzichte van de huidige situatie. In de meeste situaties blijft het financieel voordelig om mee te doen aan De Groene Zone. Belangrijk hierin is hoeveel energie u zelf gebruikt op het moment dat u zonnestroom opwekt. Alle opgewekte stroom die u direct gebruikt wordt niet terug-geleverd en daarvan blijft het volle voordeel behouden. Hoe groter het aandeel direct gebruik is, hoe voordeliger het wordt vanaf 2023. Zelfs bij een laag direct zelf gebruik is De Groene Zone voordelig. Alleen wanneer u bijna geen stroom direct gebruikt wanneer het wordt opgewekt is het financieel minder aantrekkelijk is. Wij verwachten overigens dat tegen die tijd diverse slimme oplossingen op de markt komen om dit voordeel te pakken, zodat grootverbruikers bijvoorbeeld pas worden ingeschakeld als zonne-energie wordt opgewekt.

In deze video leggen we je uit hoe de salderingsregeling werkt en wat het inhoudt als je meedoet met De Groene Zone.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

Hoe ziet een zonnepaneleninstallatie eruit?

We plaatsen de zonnepanelen op je dak. Vervolgens leggen we een kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer gaat. De omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte stroom naar jouw apparaten wordt geleid via de meterkast. Of aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd.

 • De omvormer is met een kabel verbonden met de meterkast.
 • In de meterkast is een extra groep bijgeplaatst voor het systeem van de zonnepanelen;
 • De omvormer werkt op zonne-energie en schakelt uit bij geen of te weinig zonlicht;
 • De omvormer start vanzelf weer op bij voldoende daglicht.
 • Elk paneel is uitgerust met een power optimizer.
 • Power optimizers maximaliseren de productie van de zonne-energie van ieder zonnepaneel afzonderlijk en verminderen hierdoor vermogensverlies.
 • Als een zonnepaneel slecht presteert, heeft dit geen invloed op de prestaties van de andere zonnepanelen.

De handleidingen van onze zonnepanelen zijn te vinden op www.gutami-projects.com (> groepsaankoop > Nederland > De Groene Zone).

Vragen over de financiering en het contract

Mijn meterkast is nog niet geschikt om zonnepanelen op aan te sluiten. Kan ik de kosten voor de aanpassingen meefinancieren?

Ja, de aanpassingen kun je meefinancieren tegen dezelfde rente van 1,35%. Met de vernieuwde meterkast is de basisvoorziening weer op orde. Deze meterkast voldoet dan aan de nieuwste NEN norm (per 2018).

Een financieel voordeel is al vanaf de eerste maand van deelname aan het Zonnepanelenproject mogelijk. Hoe kan dit?

Dit komt doordat de maandelijkse aflossing van de lening namelijk lager is dan de besparing op je huidige maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar is de lening volledig afgelost, je kunt daarna nog minimaal zo'n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. De daadwerkelijke kostenbesparing die je behaalt, wordt mede bepaald door het maatwerkadvies en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het zonnepanelenproject?

Nee, dit is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen . Dit kan je regelen via je persoonlijke portaal, zodra deze is geactiveerd. Dat gebeurt binnen 6-8 weken na volledige oplevering van je installatie.

Is er bij De Groene Zone ook sprake van een eventuele BTW teruggave?

BTW teruggave is binnen dit project mogelijk. De deelnemer wordt hierbij ontzorgd en begeleid door de Service Provider zodat de eigen inspanning hiervoor zeer gering is. Als je de terugontvangen BTW direct wilt inzetten voor de aflossing op de lening, dan kan dat zonder meer.

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

Inwoners die deelnemen aan het project ondertekenen een contract dat betrekking heeft op zowel de lening als de levering van de zonnepanelen?

Ja, beide aspecten zijn geïntegreerd in één contract.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen.

Wat is het verschil en voordeel van De Groene Zone ten opzichte van de bestaande regelingen zoals duurzaamheidsleningen?

De Groene Zone biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.

Hoe lang duurt het voordat het termijnbedrag van de voorschotnota door de Energieleverancier kan worden aangepast?

Je kan de voorschotnota op elk gewenst moment aanpassen. Je doet dit bij je energieleverancier, zij kunnen je ook adviseren wat het nieuwe termijnbedrag zou moeten worden.

Kunnen er later extra panelen worden bijgeplaatst?

Je zou op een later moment extra panelen kunnen bijplaatsten, wanneer de omvormer dat aankan. De aanleg van deze extra panelen valt dan onder meerwerk. Het is belangrijk om hierbij in de gaten te houden dat de aanleg van extra panelen of het aanbrengen van andere wijzigingen, door de serviceprovider zelf dient te gebeuren. Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de zonnepanelen installatie wordt gemonteerd om gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst op die plaats te blijven. Wanneer je buiten de serviceprovider om wijzigingen aanbrengt aan deze installatie, is dit geheel voor eigen risico. Wat betekent dat de garantie op de zonnepanelen installatie van de Groene Zone komt te vervallen.

Voor verdere vragen

Er staat een team van zonnestroomadviseurs klaar om al jouw vragen te beantwoorden. De Groene Zone is telefonisch bereikbaar via +31 (0) 85 208 63 13 op maandag t/m donderdag van 08:00 - 16:30 en vrijdag van 08:00 - 14:30. Daarnaast kan je al jouw vragen stellen door een mail te sturen naar info@degroenezone.nl.

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook