In totaal 58.057 panelen Succesvol geplaatste installaties
4
6
9
3

Vraag & antwoord

De Groene Zone Het lokale initiatief
van jouw gemeente

Vragen deelnemers aan het project

Wat valt er onder de garantieregeling?

Jouw gemeente neemt gedurende 15 jaar de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van jouw zonnepanelen. Om dit te kunnen garanderen heeft De Groene Zone garantiebepalingen vastgelegd die de Serviceprovider de volledige looptijd van de lening uitvoert. Deze garantiebepalingen omvatten:

 • Bij een storing, die effect heeft op het functioneren van het zonnestroomsysteem, direct een alarmmelding per SMS en e-mail;

 • Snelle hulp en storingsanalyse door een servicemedewerker;

 • Geen voorrij- en montagekosten voor het oplossen van een storing;

 • Geen (transport)kosten voor nieuwe onderdelen;

 • Bij verminderde opbrengst gaat de serviceprovider dit nakijken en een oplossing bieden;

 • Reiniging van de zonnepanelen (doorgaans om de 5 jaar);

 • 15 jaar garantie op de berekende opbrengst in kWh. Rekening houdend met een maximale degradatie van de panelen van 0.8% per jaar.

Na de periode van 15 jaar kan je ervoor kiezen om het onderhoudscontract te verlengen.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat?

Wanneer je jouw bestaande installatie wilt uitbreiden met een klein aantal panelen (2 tot 3 panelen), dan moet dat door de Serviceprovider gebeuren. Dit in verband met de garantiebepalingen die met de Serviceprovider zijn afgesproken. Daarnaast zijn de volgende aspecten van belang:

 • De kosten van de aanleg van de extra panelen worden rechtstreeks met de Serviceprovider verrekend en dus niet opgenomen in de oorspronkelijke financiering;

 • De servicekosten worden op basis van het actueel geldende tarief vooraf met de Serviceprovider afgerekend, over de periode dat het servicecontract van de oorspronkelijke installatie nog geldend is.

Wanneer je een geheel nieuwe installatie wilt laten plaatsen, kan dat via de Serviceprovider. Maar je mag natuurlijk ook kiezen voor een andere partij.

In beide gevallen geldt dat de aanpassing of uitbreiding geheel buiten het oorspronkelijke contract om wordt gerealiseerd. Het oorspronkelijk contract blijft dus ongewijzigd, evenals de maandelijkse aflossing.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

 • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner. Dit wil zeggen dat de lening met maandelijkse betalingen en onderhoud-servicecontract wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar;

 • De lening wordt volledig afgelost door de verkoper in het persoonlijk portaal en het onderhoud-servicecontract wordt overgenomen door de nieuwe bewoner.

Neem in beide gevallen contact op met de serviceprovider om alles te regelen.

Ik heb een probleem met mijn installatie. Hoe kan ik contact opnemen?

De Groene Zone is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar vanwege het uitvallen van de uitvoerende partij Gutami. We zijn op dit moment bezig om te kijken hoe zo snel mogelijk de dienstverlening hervat kan worden. Voor vragen of problemen met de installatie kun je een mail sturen naar info@degroenezone.nl.

Voor verdere vragen

De Groene Zone is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar vanwege het uitvallen van de uitvoerende partij Gutami. We zijn op dit moment bezig om te kijken hoe zo snel mogelijk de dienstverlening hervat kan worden. Voor vragen of problemen met de installatie kun je een mail sturen naar info@degroenezone.nl.