In totaal 35.077 panelen Succesvol geplaatste installaties
2
6
1
7
12 deelnemende gemeentes Beschikbaar Weinig tot geen plek
 • Asten 87
 • Best 121
 • Cranendonck 49
 • Deurne 180
 • Eindhoven 2053
 • Geldrop 115
 • Gemert Bakel 35
 • Laarbeek 32
 • Someren 103
 • Son en Breugel 218
 • Valkenswaard 135
 • Waalre 26
De tellers per gemeente tonen het aantal beschikbare plekken. Kijk dus goed bij jouw gemeente of er nog plekken beschikbaar zijn. Zit jouw gemeente vol? Meld je aan voor een plek op de reservelijst.

Hoe werkt het?

STAP 1 Eenvoudig
aanmelden

 • Meld je hier aan
 • Volg de instructies in je welkomstmail
 • Binnen enkele dagen ontvang je een vrijblijvende aanbieding voor zonnepanelen
Ja, meld me aan

STAP 2 Plaatsen
zonnepanelen

 • Eén van onze adviseurs belt je om de aanbieding samen te bespreken
 • Na akkoord plannen we een afspraak met je in om de zonnepanelen te plaatsen
 • Je sluit het contract met je gemeente

STAP 3 Direct
besparen

 • Bespaar direct vanaf de eerste maand, omdat je meer bespaart dan je maandelijkse aflossing
 • De btw teruggave wordt voor je geregeld
 • Je krijgt 15 jaar garantie, service en onderhoud
 • Na 15 jaar heb je de lening afbetaald en profiteer je van gratis stroom

Informatieavonden & online vragenuurtjes

Wil je meer informatie over De Groene Zone? Kom dan naar de online informatieavond of bekijk de video. Heb je nog vragen? Meld je aan voor één van de online vragenuurtjes of neem contact op via info@degroenezone.nl.

Online informatieavond

 • Dinsdag 08 december
 • 19:30 - 21:00
Inschrijven online informatieavond In samenwerking met 040energie

Vraag & antwoord

De Groene Zone Het lokale initiatief
van jouw gemeente

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom het regionale zonnepanelen project De Groene Zone? Volg ons dan op Facebook en houd onze tijdlijn in de gaten.

Hier plaatsen we korte updates met de laatste tellerstanden, extra informatie en nieuws uit de 12 gemeentes. Naar onze Facebook pagina.

Vragen over het zonnepanelenproject

Wat houdt het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant in?

Duurzaam energie opwekken en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema's. Twaalf van de eenentwintig gemeenten in Zuidoost Brabant (Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Waalre) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Dit Zonnepanelenproject sluit hier naadloos bij aan.

Welke producten worden gehanteerd?

De Groene Zone maakt gebruik van het Solar Edge systeem.

Vragen over deelname aan het project

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

De ligging en de staat van je dak bepalen of zonnepanelen voor jouw dak geschikt zijn. Op basis van satellietbeelden en de informatie die je ons beschikbaar stelt over je woning, beoordelen onze adviseurs jouw situatie. Mochten er toch nog twijfels bestaan, dan wordt een schouw ter plaatse uitgevoerd.

Kan iedereen mee doen aan De Groene Zone?

Ja, de wijze waarop dit zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in de deelnemende gemeenten mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan De Groene Zone?

Dit is mogelijk voor de centrale aansluiting van de VVE. Als individuele bewoner kun je helaas niet mee doen. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Let op: de belastingwetgeving rondom BTW teruggave is veranderd. We adviseren VVE's om contact op te nemen met de eigen financieel adviseur.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat met dit project?

Je kunt je bestaande zonnepaneleninstallatie zonder meer uitbreiden via deelname aan hetDe Groene Zone. Dit alleen op de voorwaarde dat het een volledig zelfstandige nieuwe installatie betreft die volledig los van de huidige installatie functioneert.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

 • De lening wordt in één keer afgelost waardoor de inwoner vrijelijk over de zonnepaneleninstallatie kan beschikken en hij/zij deze evt. kan meenemen naar de nieuwe woning;
 • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Bij de aanbesteding van het project is aan de serviceprovider gevraagd een specificatie aan te leveren van de materialen en componenten (zoals zonnepanelen en de omvormer) die toegepast worden in het project. Vooraf hebben de gemeenten minimale eisen gesteld aan deze producten. De serviceprovider heeft in zijn inschrijving aangegeven met welke producten hij in het project zal werken en welke keuze je als deelnemer hebt.

Vragen over zonnepanelen

Aanbrengen van bekabeling tussen de omvormer van de PV-installatie en de meterkast.

De elektricien zal bij voorkeur de bekabeling (tenzij anders besproken bij de schouw) zonder hak- of breekwerk via de kortste weg binnendoor of de kortste weg buitenom van de omvormer naar de meterkast brengen. De voorkeursvolgorde bij een kabeltracé binnen is:

 1. Via loze leiding
 2. Via koof
 3. Netjes afgewerkt met kabelgoot

Indien er geen loze leiding of koof beschikbaar is en het kabeltracé door omstandigheden niet buitenom kan lopen, zal de kabel door verdiepingsvloeren geleid moeten worden. De voorkeur geniet dat de deelnemer aan het project zelf voor een doorvoer zorgdraagt. Indien dit laatste niet mogelijk is, is Tautus in principe bereid een doorvoer door de verdiepingsvloer te realiseren. In de meeste gevallen zal de elektricien hiervoor door de (beton)vloer moeten boren. Dit gebeurt bij voorkeur zoveel mogelijk op die plekken waar de kabels zo min mogelijk in het zicht liggen. Om te voorkomen dat eventueel leidingwerk geraakt wordt, heeft iedere ploeg een leidingzoeker bij zich. Indien de uitvoerder van Tautus aangeeft dat het risico op het beschadigen van leidingen en kabels niet geheel uitgesloten kan worden, omdat de situatie ter plekke zeer onoverzichtelijk is, zullen zij de deelnemer hierop attenderen. Er zal dan alsnog een ander kabeltracé gekozen moeten worden.

Is een slimme meter verplicht?

Het is niet verplicht is om een slimme meter te accepteren, wanneer de oude meter geschikt is voor teruglevering. Gezien de veranderingen die er aan komen (omvormen salderingsregeling in 2021) is het wel verstandig om te doen. Als later de netwerkbeheerder de slimme meter verplicht omruilt kan hij daar kosten voor in rekening brengen. Overigens mag u het op afstand aflezen van de slimme meter weigeren, als u bezorgd bent over de privacy.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel 'photovoltaïsche panelen'.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

Veruit de meeste soorten daken kunnen in het kader van dit project worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij je in een monumentaal pand woont of je woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met je eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die je opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wek je meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan lever je de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heb je meer elektriciteit nodig dan je opwekt? Dan levert je energieleverancier je de elektriciteit die je nog extra nodig hebt.

Hoe werkt 'salderen' van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan je meterkast wordt het overschot automatisch terug-geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het tekort wordt automatisch aangevuld door dit elektriciteitsnetwerk. Aan het einde van jaar wordt de balans opgemaakt.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overwogen wordt om deze salderingsregeling voor zonnepanelen aan te passen. Deze aanpassing houdt in dat de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd blijft en daarna in gelijke stappen wordt afgebouwd binnen een periode van 8 jaar.

In de huidige salderingsregeling krijgen huishoudens en bedrijven voor de stroom die zij aan het net leveren de volledige kosten terug die zij ook betalen voor stroom. Dat betekent zowel de kale elektriciteitsprijs als de (energie)belasting die daarover geheven wordt. In de afbouwperiode wordt het deel (energie)belasting die men terugkrijgt stapsgewijs afgebouwd. Uiteindelijk krijgt men in 2031 enkel nog de elektriciteitsprijs terug voor stroom die wordt terug geleverd.

Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zal hierdoor het jaarlijks voordeel vanaf 2023 afnemen ten opzichte van de huidige situatie. In de meeste situaties blijft het financieel voordelig om mee te doen aan De Groene Zone. Belangrijk hierin is hoeveel energie u zelf gebruikt op het moment dat u zonnestroom opwekt. Alle opgewekte stroom die u direct gebruikt wordt niet terug-geleverd en daarvan blijft het volle voordeel behouden. Hoe groter het aandeel direct gebruik is, hoe voordeliger het wordt vanaf 2023. Zelfs bij een laag direct zelf gebruik is De Groene Zone voordelig. Alleen wanneer u bijna geen stroom direct gebruikt wanneer het wordt opgewekt is het financieel minder aantrekkelijk is. Wij verwachten overigens dat tegen die tijd diverse slimme oplossingen op de markt komen om dit voordeel te pakken, zodat grootverbruikers bijvoorbeeld pas worden ingeschakeld als zonne-energie wordt opgewekt.

In deze video leggen we je uit hoe de salderingsregeling werkt en wat het inhoudt als je meedoet met De Groene Zone.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

Vragen over de financiering en het contract

Mijn meterkast is nog niet geschikt om zonnepanelen op aan te sluiten. Kan ik de kosten voor de aanpassingen meefinancieren?

Ja, de aanpassingen kun je meefinancieren tegen dezelfde rente van 1,35%. Met de vernieuwde meterkast is de basisvoorziening weer op orde. Deze meterkast voldoet dan aan de nieuwste NEN norm (per 2018).

Een financieel voordeel is al vanaf de eerste maand van deelname aan het Zonnepanelenproject mogelijk. Hoe kan dit?

Dit komt doordat de maandelijkse aflossing van de lening namelijk lager is dan de besparing op je huidige maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar is de lening volledig afgelost, je kunt daarna nog minimaal zo'n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. De daadwerkelijke kostenbesparing die je behaalt, wordt mede bepaald door het maatwerkadvies en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Zonnepanelenproject?

Nee, dit is niet als zodanig verplicht. Je kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen (boetevrij). Dit kan via je persoonlijke portaal zodra deze is geactiveerd. Je wordt binnen vier weken na volledige oplevering van je installatie geactiveerd voor het portaal.

Is er bij het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant ook sprake van een eventuele BTW teruggave?

BTW teruggave is binnen dit project mogelijk. De deelnemer wordt hierbij ontzorgd en begeleid door de Service Provider zodat de eigen inspanning hiervoor zeer gering is. Als je de terugontvangen BTW direct wilt inzetten voor de aflossing op de lening, dan kan dat zonder meer.

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

Inwoners die deelnemen aan het project ondertekenen een contract dat betrekking heeft op zowel de lening als de levering van de zonnepanelen?

Ja, beide aspecten zijn geïntegreerd in één contract.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen.

Wat is het verschil en voordeel van het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant ten opzichte van de bestaande regelingen zoals duurzaamheidsleningen?

Het Zonnepanelenproject biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.

Hoe lang duurt het voordat het termijnbedrag van de voorschotnota door de Energieleverancier kan worden aangepast?

De opname van de installatie in het “energie-leveren register� duurt circa 2 maanden. Hierdoor kan de verlaging van het termijnmaandbedrag bij een energieleverancier pas na deze 2 maanden worden doorgevoerd. De aanvraag van deze verlaging van het termijnbedrag dient door de deelnemer zelf plaats te vinden.

Het teveel betaalde bedrag van deze eerste twee maanden wordt dan in de jaarafrekening verdisconteerd. Hierdoor zal vanaf het moment dat het zonnestroomsysteem gaat produceren onmiddellijk een besparing ontstaan, dit ondanks het ongewijzigde termijnbedrag gedurende de eerste twee maanden.

Voor verdere vragen

Er staat een team van zonnestroomadviseurs klaar om al jouw vragen te beantwoorden. De Groene Zone is telefonisch bereikbaar via +31 (0) 85 208 63 13 op maandag t/m donderdag van 08:00 - 16:30uur en vrijdag van 08:00 - 14:30uur. Tevens kun je vragen stellen via info@degroenezone.nl.

Kun je de website niet goed lezen?

Neem dan contact op met info@degroenezone.nl of bel naar +31 (0) 85 208 63 13. Dan helpen onze adviseurs je graag verder.