In totaal 58.057 panelen Succesvol geplaatste installaties
4
6
9
3

Vraag & antwoord

De Groene Zone Het lokale initiatief
van jouw gemeente

Vragen over het zonnepanelenproject

Wat houdt De Groene Zone in?

Duurzaam energie opwekken en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema's. Twaalf van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant (Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Waalre) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. Wij doen dit door onze inwoners te faciliteren in het overstappen naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. De Groene Zone is een project dat naadloos op deze doelen aansluit.

Welke producten worden er gebruikt?

Zowel de zonnepanelen als de omvormers van De Groene Zone zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Zonnepanelen: LONGI Solar 360 Wp All Black
LONGi Solar is wereldleider in productie van monokristallijn zonnepanelen. LONGi Solar produceert zijn eigen zonnecellen en is al vele jaren actief in de solar branche.

Omvormer: SolarEdge
SolarEdge is de marktleider in het optimizer segment. Het omvormersysteem van SolarEdge bestaat uit een omvormer en een reeks optimizers. De optimizers zorgen voor een optimale opbrengst voor ieder afzonderlijke paneel. Schaduw of vervuiling op één of meerdere panelen heeft dus geen effect op de andere panelen. Dit parallel systeem is ook geschikt indien je op meerdere dakvlakken zonnepanelen wil.

Omvormer: GroWatt
Growatt is een toonaangevende fabrikant en heeft zich gespecialiseerd in serieel geschakelde omvormers. Dit systeem werkt het beste voor daken met weinig tot geen schaduw.

Wat valt er onder de garantie regeling?

Jouw gemeente neemt gedurende 15 jaar de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van jouw zonnepanelen. Om dit te kunnen garanderen heeft De Groene Zone garantiebepalingen vastgelegd die de Serviceprovider de volledige looptijd van de lening uitvoert. Deze garantiebepalingen omvatten:

  • Bij een storing, die effect heeft op het functioneren van het zonnestroomsysteem, direct een alarmmelding per SMS en e-mail
  • Snelle hulp en storingsanalyse door onze servicemedewerker
  • Geen voorrij- en montagekosten voor het oplossen van een storing
  • Geen (transport)kosten voor nieuwe onderdelen
  • Bij verminderde opbrengst worden de zonnepanelen gereinigd
  • 15 jaar garantie op de berekende opbrengst in kWh. Rekening houdend met een maximale degradatie van de panelen van 0.8% per jaar.

Na de periode van 15 jaar kan je ervoor kiezen om het onderhoudscontract te verlengen.

Vragen over deelname aan het project

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat?

Ja, dat kan. Een tweede installatie kan echter gevolgen hebben voor de BTW aftrek. Is de tweede installatie in hetzelfde jaar geplaatst? Dan kun je de BTW van je tweede installatie terug krijgen. Anders kan dit helaas niet. Verder is BTW aftrek alleen mogelijk bij een installatie tot 10.000 kWh.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

  • De lening wordt in één keer afgelost.
  • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Door de stijgende energieprijzen is het nu belangrijker dan ooit om te verduurzamen, waarom stoppen jullie dan met dit project? Komt er nog een vervolg?

Vanwege het grote aanbod in zonnepanelen van marktpartijen, is het voor de gemeenten niet meer nodig om hier een rol in te spelen. Voor de specifieke regelingen per gemeente verwijzen wij u door naar de gemeentelijke pagina van de gemeente waarin u woonachtig bent. Een aantal gemeente werkt namelijk met een subsidieregeling of een duurzaamheidslening, hier kunt u gebruik van maken wanneer u zonnepanelen wilt aanschaffen. Dit is echter niet op iedere gemeente van toepassing.

Vragen over zonnepanelen

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel 'photovoltaïsche panelen'.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die je opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wek je meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan lever je de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heb je meer elektriciteit nodig dan je opwekt? Dan levert je energieleverancier je de elektriciteit die je nog extra nodig hebt.

Hoe werkt 'salderen' van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan je meterkast wordt het overschot automatisch terug-geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het tekort wordt automatisch aangevuld door dit elektriciteitsnetwerk. Aan het einde van jaar wordt de balans opgemaakt.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overwogen wordt om deze salderingsregeling voor zonnepanelen aan te passen. Deze aanpassing houdt in dat de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd blijft en daarna in gelijke stappen wordt afgebouwd binnen een periode van 8 jaar.

In de huidige salderingsregeling krijgen huishoudens en bedrijven voor de stroom die zij aan het net leveren de volledige kosten terug die zij ook betalen voor stroom. Dat betekent zowel de kale elektriciteitsprijs als de (energie)belasting die daarover geheven wordt. In de afbouwperiode wordt het deel (energie)belasting die men terugkrijgt stapsgewijs afgebouwd. Uiteindelijk krijgt men in 2031 enkel nog de elektriciteitsprijs terug voor stroom die wordt terug geleverd.

Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zal hierdoor het jaarlijks voordeel vanaf 2023 afnemen ten opzichte van de huidige situatie. In de meeste situaties blijft het financieel voordelig om mee te doen aan De Groene Zone. Belangrijk hierin is hoeveel energie u zelf gebruikt op het moment dat u zonnestroom opwekt. Alle opgewekte stroom die u direct gebruikt wordt niet terug-geleverd en daarvan blijft het volle voordeel behouden. Hoe groter het aandeel direct gebruik is, hoe voordeliger het wordt vanaf 2023. Zelfs bij een laag direct zelf gebruik is De Groene Zone voordelig. Alleen wanneer u bijna geen stroom direct gebruikt wanneer het wordt opgewekt is het financieel minder aantrekkelijk is. Wij verwachten overigens dat tegen die tijd diverse slimme oplossingen op de markt komen om dit voordeel te pakken, zodat grootverbruikers bijvoorbeeld pas worden ingeschakeld als zonne-energie wordt opgewekt.

In deze video leggen we je uit hoe de salderingsregeling werkt en wat het inhoudt als je meedoet met De Groene Zone.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

Voor verdere vragen

Er staat een team van zonnestroomadviseurs klaar om al jouw vragen te beantwoorden. De Groene Zone is telefonisch bereikbaar via +31 (0) 85 208 63 13 op maandag t/m donderdag van 08:00 - 16:30 en vrijdag van 08:00 - 14:30. Daarnaast kan je al jouw vragen stellen door een mail te sturen naar info@degroenezone.nl.

Voor verdere vragen kijk op https://gutami.com.

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook