Iedereen die zonnepanelen heeft aangeschaft kan de btw over de gehele zonnepanelenfactuur terugvorderen. Sinds 1 januari 2020 is deze regelgeving wat ingewikkelder geworden met veel uitzonderingen. Als er niet goed wordt opgelet kan het fout gaan, hierdoor is het extra belangrijk om vroegtijdig jouw situatie in kaart te brengen. Omdat je deelnemer van De Groene Zone bent, kunnen wij voor jou de btw-teruggave bij de Belastingdienst regelen. Dit wordt verzorgd door Nationale Belasting Adviseurs (NBA). NBA is hier als erkend consulent (nr: 679161) in gespecialiseerd waardoor zij jou volledig kunnen ontzorgen!

Gedurende het traject houden zij je continu op de hoogte via een persoonlijke pagina.

Voorwaarden en uitzonderingen:

 • Je bent géén ondernemer voor de btw (het kan wél bij: B.V., VOF en/of Maatschap;
 • De tenaamstelling van het energiecontract moet, op of vóór de datum van de factuur, overeenkomen met die van de zonnepanelenfactuur;
 • Je hebt géén zakelijk energiecontract (geen bedrijfsnaam op de poststukken);
 • Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf;
 • Het factuurbedrag incl. btw is niet hoger dan €14.404,-

Hoeveel BTW krijg je terug?

Je kunt bijna het gehele btw-bedrag, dat vermeld staat op jouw zonnepanelenfactuur, terugkrijgen. Echter moet er over de opgewekte energie, btw betaald worden. Dit wordt ook wel het forfait genoemd en is een fractie van het terug te vorderen btw-bedrag. Dit forfait-bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het Wp (Wattpiek) vermogen van jouw pv-installatie.

Stel dat je 10 panelen van 300Wp hebt, dan is het Wp vermogen van jouw installatie 3.000Wp. Voor iedere 1.000Wp staat een forfait-bedrag van €20,-. Dit wordt naar boven afgerond. Stel dat een installatie 3600Wp per jaar opwekt, dan is het forfaitbedrag €80,-.

Wanneer ontvang je het btw-bedrag?

In de meeste gevallen ontvangt je binnen 4 tot 6 maanden het btw-bedrag op jouw rekening. Dit hangt wel af van het moment wanneer je de zonnepanelen koopt en de drukte bij de Belastingdienst. In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit:

Informatie ontvangen

Zodra NBA jouw gegevens heeft ontvangen controleren zij die op juistheid.

Registratie verstuurd

Vervolgens stuurt NBA een verzoek om jou te registeren als zonnepaneelhouder. Binnen 6 weken reageert de Belastingdienst hierop.

Btw-plicht bevestigd

Als je btw-plicht is bevestigd dient NBA de aangifte in, tenzij het kwartaal nog niet is afgelopen. Hieronder zie je een overzicht van de kwartalen.

Aangifte gedaan

Als de aangifte is gedaan neemt de Belastingdienst meestal 8 tot 12 weken de tijd om de aangifte te beoordelen.

Btw-bedrag toegekend

Uiteindelijk volgt er een zogeheten beschikking. Daarin staat dat je het geld krijgt, waarna je binnen 3 weken het btw-bedrag ontvangt.

Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Aangifte mogelijk per
1e kwartaal 01-01-2021 31-03-2021 April
2e kwartaal 01-04-2021 30-06-2021 Juli
3e kwartaal 01-07-2021 30-09-2021 Oktober
4e kwartaal 01-10-2021 31-12-2021 Januari

Belangrijk: Tijdens het traject ontvang je meerdere poststukken!

De ontvangen poststukken hoef je niet aan NBA door te sturen. Je hoeft ze enkel te bewaren. Zelfs als je expliciet in de brief wordt verzocht de post door te sturen, vraagt NBA dit niet te doen. Je ontvangt onder andere de volgende post:

 • Een gebruikersnaam en een wachtwoord van jouw mijn-belastingdienst account;
 • Een brief getiteld: “Uw btw-identificatienummer”;
 • Een brief getiteld: “Uw deelname aan de kleineondernemersregeling (KOR)”.

Doorgeven van jouw bankrekeningnummer

Om jouw privacy te beschermen verzoekt de Belastingdienst dat je zelf jouw bankrekeningnummer doorgeeft. Ondanks dat de kans groot is dat jouw rekeningnummer al bekend is bij de Belastingdienst voor andere zaken zoals toeslagen, moet dit alsnog worden doorgegeven voor de zonnepanelen. Gelukkig is dit met jouw DigiD zo geregeld (2 minuten).

Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken heeft NBA een stappenplan en een instructiefilmpje gemaakt, welke wij je toe sturen zodra dit relevant is. Instructievideo: https://nba-zonnepanelen.nl/instructievideo-rekeningnummer-koppelen

Het doorgeven van jouw rekeningnummer kan pas in de tweede fase van het traject, nadat je bent geregistreerd als zonnepanelenhouder. NBA geeft je tijdens het traject een seintje zodra het zover is. Indien je nog geen DigiD account hebt of als je hulp wenst bij het koppelen van het bankrekeningnummer kan je het NBA tijdens het traject laten weten door te reageren op de e-mail van NBA.

Bewaarplicht

Ondernemers zijn verplicht om de boekhouding tenminste 7 jaar te bewaren. In jouw geval word je aangemerkt als ondernemer maar omdat de aard van de onderneming slechts beperkt is tot het verkopen van zonnestroom hoef je alleen jouw zonnepanelenfactuur en energienota’s te bewaren gedurende deze 7 jaar.

Veel gestelde vragen met betrekking tot de BTW Retourservice

Ik zie geen telefoonnummer op de website, waarom niet?

De meeste antwoorden op vragen met betrekking tot de BTW retourservice vind je op deze pagina. Mocht je toch nog een vraag hebben, die op deze pagina niet behandeld wordt, dan verzoeken we je deze vraag aan ons te mailen: btw@degroenezone.nl.

In enkele gevallen moeten we de Belastingdienst raadplegen om je vraag te kunnen beantwoorden.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn BTW terug krijg van de Belastingdienst

Nadat we je registratie hebben opgestuurd naar de Belastingdienst en de Belastingdienst een BTW nummer voor je heeft afgegeven, vragen we de BTW zo snel mogelijk voor je terug. Daarnaast kunnen we de aangifte pas voor je indienen als jouw zonnepanelen zijn geïnstalleerd en we je factuur hebben ontvangen.

Doorgaans kunnen we de BTW terugvragen aan het begin van het volgende kwartaal. Bijvoorbeeld; als de factuur in januari wordt uitgereikt, dan kunnen we in april de BTW voor je terugvragen door een BTW aangifte in te dienen bij de Belastingdienst.

Dat geldt op deze manier voor elk kwartaal, dus:

 • factuur in het 1e kwartaal; januari, februari, maart = BTW aangifte wordt ingediend in april
 • factuur in het 2e kwartaal; april, mei, juni = BTW aangifte wordt ingediend in juli
 • factuur in het 3e kwartaal; juli, augustus, september = BTW aangifte wordt ingediend in oktober
 • factuur in het 4e kwartaal; oktober, november, december = BTW aangifte wordt ingediend in januari

De Belastingdienst controleert vervolgens de ingediende BTW aangifte en geeft een teruggaaf beschikking (akkoord) af. Daarna boekt de Belastingdienst de BTW rechtstreeks op je bankrekening. Dit hele proces duurt gemiddeld tussen de 2 en 6 maanden, afhankelijk van de datum van de plaatsing van jouw zonnepaneleninstallatie. En of deze datum vroeg of laat in het kwartaal is gelegen.

Als de BTW teruggaaf is ingediend, geeft de Belastingdienst normaal gesproken binnen 12 weken na ontvangst een beschikking (akkoord) af. Nadat de beschikking is afgegeven, duurt het ongeveer 2 weken totdat de teruggaaf op je rekening is geboekt. De Belastingdienst boekt het bedrag van teruggaaf altijd over naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven in het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingen Zakelijk).

In de meeste gevallen geldt;

 • aangifte ingediend in april: BTW terug in mei/juni
 • aangifte ingediend in juli: BTW terug in augustus/september
 • aangifte ingediend in oktober: BTW terug in november/december
 • aangifte ingediend in januari: BTW terug in februari/maart

Belangrijk: Tijdens het traject ontvang je meerdere poststukken!

De ontvangen poststukken hoef je niet aan NBA door te sturen. Je hoeft ze enkel te bewaren. Zelfs als je expliciet in de brief wordt verzocht de post door te sturen, vraagt NBA dit niet te doen. Je ontvangt onder andere de volgende post:

 • Een gebruikersnaam en een wachtwoord van jouw mijn-belastingdienst account;
 • Een brief getiteld: “Uw btw identificatienummer”;
 • Een brief getiteld: “Uw deelname aan de kleineondernemersregeling(KOR)”.

Wat is de termijn om de BTW op mijn zonnepaneleninstallatie terug te kunnen vragen?

De staatssecretaris van Financiën heeft begin januari 2019 bekend gemaakt dat de termijn waarbinnen je de BTW kunt terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen zal worden beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit houdt in dat de BTW uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Wordt het verzoek later dan de zes -maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
Ons advies is om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven.

Het bedrag van de BTW teruggaaf is niet gelijk aan het BTW bedrag op de factuur. Hoe komt dat? Hoeveel BTW moet ik betalen over de energie die ik heb opgewekt?

In het jaar van aanschaf moet je ook BTW betalen over de energie die je hebt opgewekt. De door jou te betalen BTW wordt direct op je BTW teruggaaf in mindering gebracht. Je hoeft dus geen BTW aan de Belastingdienst over te maken. De Belastingdienst haalt dit bedrag van de teruggaaf af. De verschuldigde BTW wordt berekend op basis van het opwekvermogen van je zonnepaneleninstallatie, gemeten in WattPiek.

Het eenmalige bedrag dat je moet betalen voor de opgewekte energie, kun je vinden in de tabel op basis van de opbrengst in WattPiek van je zonnepaneleninstallatie:

0 - 1000 WP = € 20,-
1001 - 2000 WP = € 40,-
2001 - 3000 WP = € 60,-
3001 - 4000 WP = € 80,-
4001 - 5000 WP = € 100,-
5001 - 6000 WP = € 120,-

En zo verder.

Bijvoorbeeld: als jouw zonnepanelen een opbrengst hebben van 4860 WattPiek, dan haalt de Belastingdienst € 100,- af van het BTW bedrag dat op je factuur vermeld staat. Dit is het eenmalige bedrag dat je moet betalen voor de opgewekte energie. Als op je factuur een BTW bedrag staat vermeld van € 1.060,- dan zal de Belastingdienst € 960,- op de teruggaaf beschikking voor akkoord geven en op je rekening boeken.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer doorgeven aan de Belastingdienst? Waarom moet dat? Waarom moet ik dat zelf doen?

Per 1 juni 2015 heeft de Belastingdienst de regels voor het doorgeven van het rekeningnummer van ondernemers gewijzigd. Het doorgeven van het rekeningnummer is alleen nog mogelijk via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Ondanks dat je rekeningnummer voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst bekend zal zijn, wil de Belastingdienst dat jezelf het rekeningnummer voor de BTW doorgeeft.

De Belastingdienst heeft je rekeningnummer nodig om de BTW teruggaaf op je zonnepanelen uit te keren. Met ingang van 3 januari 2019 kun je door middel van je persoonlijke DigiD inloggen.
Je gaat naar de website van de Belastingdienst en klikt op thema "Ondernemers". Vervolgens klik je op "Inloggen voor Ondernemers". Op de link "Mijn Belastingdienst Zakelijk" kun je met je DigiD inloggen en je rekeningnummer doorgeven.

Door onderstaande link aan te klikken, kom je rechtstreeks op de betreffende pagina van de Belastingdienst: Inloggen voor Ondernemers

Heb je (nog) geen DigiD code? Dan zul je deze zelf aan moeten vragen via www.digid.nl/aanvragen

Ik ben eerder ondernemer voor de BTW geweest en heb destijds inloggegevens ontvangen. Kan ik deze nog gebruiken?

Als je eerder ondernemer voor de BTW bent geweest, dan heeft de Belastingdienst je destijds inloggegevens toegestuurd. Deze inloggegevens zijn in 2019 vooralsnog te gebruiken om in te kunnen loggen in het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst.

Zijn je inloggegevens geblokkeerd omdat je deze al een tijd niet meer hebt gebruikt? Dan kun je met je DigiD code inloggen in het nieuwe ondernemersportaal (Mijn Belastingen Zakelijk) van de Belastingdienst.

Je gaat naar de website van de Belastingdienst en klikt op thema "Ondernemers". Vervolgens klik je op "Inloggen voor Ondernemers". Op de link "Mijn Belastingdienst Zakelijk" kun je met je DigiD inloggen en je rekeningnummer doorgeven.

Door onderstaande link aan te klikken, kom je rechtstreeks op de betreffende pagina van de Belastingdienst: Inloggen voor Ondernemers

Heb je (nog) geen DigiD code? Dan zul je deze zelf aan moeten vragen via www.digid.nl/aanvragen

Ik heb voor 20 juni 2013 zonnepanelen gekocht en laten installeren. Krijg ik de BTW terug?

Ja. De Hoge Raad heeft op 15 december 2017 geoordeeld dat teruggaaf mogelijk is, ook voor particulieren die voor 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht.

Let op !! De staatssecretaris van Financiën heeft in januari 2019 gesteld dat particulieren die vóór 1 januari 2019 zonnepanelen hebben aangeschaft, de gelegenheid krijgen om tot 1 juli 2019 de BTW terug te kunnen vragen.

Ik heb in 2012 of 2013 subsidie gekregen. Kan ik de BTW op de zonnepanelen ook terugvragen?

Ja, dat kan. De subsidie en de BTW teruggaaf zijn twee verschillende zaken. De subsidie en de BTW teruggaaf hebben geen invloed op elkaar.

Let op !! De staatssecretaris van Financiën heeft in januari 2019 gesteld dat particulieren die vóór 1 januari 2019 zonnepanelen hebben aangeschaft, de gelegenheid krijgen om tot 1 juli 2019 de BTW terug te kunnen vragen.

Een tweede BTW teruggaaf verzoek: Ik heb al eerder zonnepanelen gekocht, en de BTW teruggevraagd èn ik heb destijds een ontheffing gekregen. Nu ga ik opnieuw zonnepanelen kopen. Kan ik daar ook de BTW van terugvragen?

Ja, we kunnen je hierbij helpen. Denk erom dat het dan wel om een uitbreiding van de zonnepaneleninstallatie op hetzelfde woonadres gaat. Je kunt ons een mail sturen en aangeven dat het om een tweede BTW teruggaaf verzoek gaat. Het email adres is: btw@degroenezone.nl

Indien het om een nieuw woonadres gaat, dan gelden er andere voorwaarden. Neem dan hiervoor via de mail btw@degroenezone.nl contact met ons op. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zullen we dan bekijken of er een passende oplossing voor je is.

Welke post krijg ik van de Belastingdienst?

Bijna alle post van de Belastingdienst gaat direct naar het kantooradres van BS Adviesgroep. Toch ontvang jezelf ook een aantal brieven. Het betreft persoonlijke post die de Belastingdienst alleen naar jou mag sturen. Je kunt o.a. de volgende brieven ontvangen:

 • Het kan voorkomen dat je van de Belastingdienst op je woonadres een brief of via je email adres indien deze bij de Belastingdienst bekend is, een bericht ontvangt dat je BTW aangifte moet doen. We verzoeken je om ons hiervan via de mail btw@degroenezone.nl op de hoogte te stellen en zullen vervolgens de aangifte voor je indienen. Meestal gaat het dan om een nihil aangifte, omdat de Belastingdienst de aangifte voor de BTW teruggaaf al heeft ontvangen en nog in behandeling heeft.
 • Het kan voorkomen dat de Belastingdienst een vaststellingsbrief van het BTW nummer met een (roze) aangiftebiljet naar je woonadres stuurt in plaats van naar het kantooradres van BS Adviesgroep.

Neem dan via de mail contact met ons op, en indien je in de gelegenheid bent om het aangiftebiljet te scannen kun je deze gelijk meesturen.

Opsturen kan ook. Het adres is:

BS Adviesgroep
Koornbeursweg 73-9
8442 DJ Heerenveen

Na ontvangst van het aangiftebiljet zullen wij vervolgens de nodige actie ondernemen.

 • Je ontvangt een brief met het bericht, dat je geen BTW aangiften meer krijgt voor je zonnepanelen omdat je de BTW over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft al hebt ontvangen en dat je voldoet aan de voorwaarden voor de Kleine Ondernemer Regeling en dat daardoor het BTW bedrag € 0,- is. Dit is een standaard brief een heeft geen invloed op je BTW teruggaaf! Mocht je deze brief ontvangen, terwijl jij je BTW bedrag nog niet hebt ontvangen, je krijgt de BTW gewoon terug. Deze brief is alleen bedoeld voor toekomstige aangiften.
 • Met ingang van 3 januari 2019 heeft de Belastingdienst een nieuw ondernemerportaal gelanceerd, waar je met je DigiD code kunt inloggen en o.a. je rekeningnummer kunt doorgeven. Het is op dit moment (januari 2019) niet bekend op welke wijze de Belastingdienst dit aan "nieuwe ondernemers" laat weten. Het kan dus zijn dat je hierover op je woonadres een brief van de Belastingdienst zult ontvangen.

Ik heb een uitnodiging ontvangen om BTW aangifte te doen. Wat nu?

Wij dienen de BTW aangifte voor je in totdat de Belastingdienst je middels een brief heeft laten weten dat je geen aangiften voor je zonnepanelen meer zult ontvangen. Heb je ondanks genoemde brief van de Belastingdienst toch nog het verzoek ontvangen om aangifte over het afgelopen tijdvak te doen? Dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen via btw@degroenezone.nl

Heb je op je woonadres een vaststellingsbrief van het BTW nummer met een (roze) aangiftebiljet ontvangen? Dan verzoeken we je om het aangiftebiljet te scannen en aan ons te mailen: btw@degroenezone.nl

Opsturen kan ook. Het adres is:

BS Adviesgroep
Koornbeursweg 73-9
8442 DJ Heerenveen

Na ontvangst van het aangiftebiljet zullen wij vervolgens de nodige actie ondernemen.

Kunnen particulieren 100% BTW terugkrijgen op zonnepanelen?

Ja, particulieren kunnen de BTW op de aankoop en installatie van hun zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst als zij aan de voorwaarden voldoen. Dit heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Gevolg is dat alle BTW op de aankoop, de installatie en de dienstverlening van BS Adviesgroep aftrekbaar is.

Hou er wel rekening mee dat je in het jaar van aanschaf ook BTW moet betalen over de energie die je hebt opgewekt. De door jou te betalen BTW wordt direct op je BTW teruggaaf in mindering gebracht. Je hoeft dus geen BTW aan de Belastingdienst over te maken. De Belastingdienst haalt dit bedrag van de teruggaaf af. De verschuldigde BTW wordt berekend op basis van het opwekvermogen van je zonnepaneleninstallatie, gemeten in WattPiek.

Het eenmalige bedrag dat je moet betalen voor de opgewekte energie, kun je vinden in de tabel op basis van de opbrengst in WattPiek van je zonnepaneleninstallatie:

0 - 1000 WP = € 20,-
1001 - 2000 WP = € 40,-
2001 - 3000 WP = € 60,-
3001 - 4000 WP = € 80,-
4001 - 5000 WP = € 100,-
5001 - 6000 WP = € 120,-

En zo verder.

Bijvoorbeeld: als jouw zonnepanelen een opbrengst hebben van 4860 WattPiek, dan haalt de Belastingdienst € 100,- af van het BTW bedrag dat op je factuur vermeld staat. Dit is het eenmalige bedrag dat je moet betalen voor de opgewekte energie. Als op je factuur een BTW bedrag staat vermeld van € 1.060,- dan zal de Belastingdienst € 960,- op de teruggaaf beschikking voor akkoord geven en op je rekening boeken.

Wat is de kleine ondernemer regeling (KOR)?

De KOR is een wettelijke regeling die ondernemers met een beperkte BTW -afdracht een aantal voordelen biedt. Het ministerie van Financiën heeft deze voordelen in een besluit nader uitgewerkt. Onderdeel van de KOR is:

 • Natuurlijke personen hoeven geen BTW te betalen als zij per saldo minder dan € 1.345,- op jaarbasis verschuldigd zijn.
 • Natuurlijke personen kunnen in dat geval ontheven worden van administratieve verplichtingen.

De Belastingdienst bekijkt of eigenaren van zonnepanelen aan de voorwaarden van de KOR regeling voldoen. Indien dit het geval is, word je door de Belastingdienst automatisch afgemeld als ondernemer voor de BTW.

Hoe lang moet ik BTW aangiften indienen bij de Belastingdienst?

Maak je gebruik van onze BTW retourservice, dan hoef jezelf geen BTW aangiften in te dienen. Dit doen wij voor jou. Neem wel contact met ons op als:

 • je van de Belastingdienst op je woonadres een brief of via je email adres indien deze bij de Belastingdienst bekend is, een bericht hebt ontvangen dat je BTW aangifte moet doen. We verzoeken je om ons hiervan via de mail btw@degroenezone.nl op de hoogte te stellen en zullen vervolgens de aangifte voor je indienen. Meestal gaat het dan om een nihil aangifte, omdat de Belastingdienst de aangifte voor de BTW teruggaaf al heeft ontvangen en nog in behandeling heeft;
 • een vaststellingsbrief van het BTW nummer met een (roze) aangiftebiljet naar je woonadres is gestuurd in plaats van naar het kantooradres van BS Adviesgroep.

Neem dan via de mail btw@degroenezone.nl contact met ons op, en indien je in de gelegenheid bent om het aangiftebiljet te scannen kun je deze gelijk meesturen.

Opsturen kan ook. Het adres is:

BS Adviesgroep
Koornbeursweg 73-9
8442 DJ Heerenveen

Na ontvangst van het aangiftebiljet zullen wij vervolgens de nodige actie ondernemen.

Heeft de BTW registratie gevolgen voor andere belastingen, zoals inkomstenbelasting?

Nee, de aanmelding als BTW ondernemer heeft geen gevolgen voor andere belastingen. De aanmelding beperkt zich tot de BTW en heeft slechts betrekking op de zonnepanelen. Er zijn geen gevolgen voor de inkomstenbelasting, loonbelasting of eventuele toeslagen of ontvangen subsidies.

Krijg ik mijn BTW teruggaaf via jullie?

Nee, de BTW teruggaaf wordt rechtstreeks door de Belastingdienst op je rekening geboekt, zonder tussenkomst van ons.

Welke BTW vragen jullie voor mij terug?

Wij vragen de BTW terug op de aankoop van de zonnepanelen, de installatie hiervan en de kosten van de BTW retourservice. Moet je meterkast worden aangepast / vervangen omwille van de installatie van de zonnepanelen, dan kan ook de BTW van deze kosten worden teruggevraagd.

Wij vragen geen BTW voor je terug op andere kosten, zoals muur- of vloerisolatie, een dakopbouw, andere aanpassingen die (vrijwel) geen direct verband hebben met de zonnepanelen.

Moet ik de zonnepanelen ook door een installateur laten installeren?

Nee, je kunt de zonnepanelen ook zelf (laten) installeren. Je moet desgevraagd aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat je energie terug levert aan het net. De regeling is niet van toepassing op het in- en verkoop van zonnepanelen. In dat laatste geval gelden andere BTW regels.

Kan de leverancier van de zonnepanelen ook zonder BTW aan mij leveren?

Nee, een Nederlandse leverancier moet altijd met BTW factureren, die je vervolgens bij de Belastingdienst moet terugvragen. Het is niet mogelijk deze BTW onderling te verrekenen.

Welk BTW tarief geldt voor de levering van zonnepanelen?

Het materiaal en de installatie zijn belast met 21% BTW. Bij uitzondering is de installatie c.q. arbeid tot 1 juli 2015 tijdelijk belast met 6% BTW. Installaties die na 1 juli 2015 worden opgeleverd kunnen niet delen in het 6% tarief, maar zijn belast met 21% BTW.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Alle gegevens die je aan ons hebt verstrekt, worden vertrouwelijk en onder geheimhouding verwerkt en bewaard in lijn met geldende beroepsregels voor accountants en belastingadviseurs.

Concreet betekent dit dat je gegevens alleen aan de Belastingdienst worden verstrekt ten behoeve van de BTW teruggaaf. Verder worden je gegevens niet door ons gebruikt. Je gegevens of andere privacy gevoelige informatie worden niet aan derden verstrekt, tenzij op basis van een dwingende wettelijke verplichting, of rechterlijk bevel. Onze algemene voorwaarden zijn hier heel duidelijk in.

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Laat het ons weten via de mail info@degroenezone.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.